(0031)06 23 45 06 57 puurenpassie1@gmail.com

Privacy Verklaring van Puur en Passie Huidverzorging

Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Puur en Passie Huidverzorging doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Puur en Passie Huidverzorging (de ‘site’).

Verzamelen van je persoonlijke gegevens
Puur en Passie Huidverzorging respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en de deelnemers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Soms hebben we gegevens nodig die je persoonlijk identificeren (persoonlijke gegevens) of die ons in staat stellen contact met je op te nemen om je een dienst te verlenen of een transactie uit te voeren die je hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over producten en diensten van Puur en Passie Huidverzorging, je wilt abonneren op e-mail nieuwsbrieven, je wilt aanmelden of als je producten, diensten, brochures etc. van Puur en Passie Huidverzorging koopt, downloadt en/of hiervoor registreert. Persoonlijke gegevens die we verzamelen kunnen bijvoorbeeld het volgende omvatten; naam, (zakelijke) e-mailadres, (zakelijke) telefoonnummer, zakelijke- of huisadres.

De site kan bepaalde gegevens over je bezoek verzamelen, zoals bijvoorbeeld het apparaat dat je gebruikt, de datum en de tijd waarop je de site bezoekt; de pagina’s die je op de site bezoekt. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om onze website te verbeteren en de website te beheren.

Voor de behandelingen legt Puur en Passie Huidverzorging dossiers aan waar enkel ondergetekende toegang toe heeft. Gegevens uit je dossier kunnen geanonimiseerd worden gebruikt tijdens trainingen en professionele intervisiebijeenkomsten. Verder wordt een deel van de gegevens gebruikt voor de financiële administratie en het opmaken van facturen door ondergetekende of door de boekhouder. Indien Puur en Passie Huidverzorging de gegevens in het dossier voor andere doeleinden gebruikt, zal ondergetekende eerst toestemming aan jou vragen.
Puur en Passie Huidverzorging bewaart de bepaalde gegevens maximaal 7 jaar (fiscale bewaarplicht) of tot het moment dat je jouw account verwijdert.

Doeleinden
De persoonlijke gegevens die op deze site verzameld worden, zullen gebruikt worden om de site te beheren en dienst(en) te leveren of de (trans)actie(s) uit te voeren waar je om gevraagd hebt of die je goedgekeurd hebt. Ter ondersteuning van deze toepassingen, kan Puur en Passie Huidverzorging persoonlijke gegevens gebruiken met slechts het doel de website en gerelateerde producten of diensten van Puur en Passie Huidverzorging te verbeteren en om de site gebruiksvriendelijker te maken door te voorkomen dat je herhaaldelijk dezelfde gegevens moet invoeren of door de site volgens je voorkeuren of interesses aan te passen. Met je toestemming, en alleen met je toestemming, kunnen we je informatie sturen over andere producten en diensten van Puur en Passie Huidverzorging.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief via Mailchimp, zal Puur en Passie Huidverzorging je e-mailadres gebruiken voor het verzenden van deze nieuwsbrief. Iedere communicatie per e-mail bevat een opzegkoppeling waarmee je de levering van dat soort communicatie kunt stoppen.

Wanneer je een afspraak voor een behandeling via de desbetreffende pagina op de website plaatst, gebruiken we deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren en om, bij verhindering, jou tijdig te kunnen berichten om een nieuwe afspraak te plannen.

Bewaren persoonsgegevens
Puur en Passie Huidverzorging is toegewijd aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking of ongeoorloofd gebruik. We bewaren bijvoorbeeld de door jou verstrekte persoonlijke gegevens op computersystemen waar enkel ondergetekende toegang toe heeft en moet inloggen met een toegangscode en wachtwoord. Daarnaast bewaren we persoonlijke gegevens in mappen die opgeborgen zijn in het kantoor waar enkel de eigenaar van Puur en Passie Huidverzorging toegang toe heeft.

Het gebruik van cookies
Op de website van Puur en Passie Huidverzorging worden Google Analytics-cookies gebruikt. Deze technologie is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om statistieken samen te stellen over het gebruik van onze website, zoals hoeveel bezoekers hebben geklikt op sleutelelementen (zoals koppelingen of afbeeldingen). Daarnaast heeft Puur en Passie Huidverzorging gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (het laatste octet van het IP-adres wordt onherkenbaar), is de optie ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Derden
Tenzij anders omschreven in deze verklaring, zullen we de persoonlijke gegevens die je op de site verstrekt niet openbaar maken of aan derden doorgeven zonder eerst je toestemming te verkrijgen.
Met derden zijn, waar van toepassing, bewerkersovereenkomsten afgesloten. Een bewerkers overeenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een ander bedrijf inschakelt.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn. Puur en Passie Huidverzorging heeft een protocol opgesteld met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Puur en Passie Huidverzorging kan derden toegang geven tot persoonlijke gegevens als de wet dat vereist of wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is om (a) te voldoen aan wettelijke voorschriften of juridische processen; (b) de rechten of eigendommen van Puur en Passie Huidverzorging te beschermen en te verdedigen.

Social media
Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Ingesloten inhoud/links
In blogartikelen of op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de social media maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Een verzoek kun je indienen via onderstaand adres of via mail.

Wijziging van deze verklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen. Als je doorgaat met gebruik te maken van onze diensten, stem je in met de bepalingen van deze privacyverklaring.

Contact
Als je van mening bent dat Puur en Passie Huidverzorging zich niet heeft gehouden aan de bepalingen van deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via e-mail of per post via het adres dat hieronder vermeld staat, en wij zullen in zakelijk opzicht al het redelijke doen om het probleem direct vast te stellen en op te lossen.

Toepasselijk recht
Op de privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Maureen Nieuwelink
Stern 4
4533 EK Terneuzen
Email naar puurenpassie@kpnmail.nl onder vermelding van ‘Privacyverklaring’
(0031)06 23 45 06 57

Wil jij op de hoogte blijven van onze aanbiedingen?
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Pin It on Pinterest

Share This