(0031)06 23 45 06 57 puurenpassie1@gmail.com

Privacy beleid

Privacyverklaring Puur en Passie Huidverzorging
Via de site Puur en Passie Huidverzorging worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens in de vorm van het emailadres verwerkt. Puur en Passie Huidverzorging acht een zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die
de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Puur en Passie Huidverzorging is de verantwoordelijke voor de
gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij
verzamelen en gebruiken en met welk doel.
Wij radenu aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast
op 1 januari 2017.

Gebruik van persoonsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geĆÆnteresseerden willen informeren over onze
producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmeeu zich kunt afmelden.
Als u een contactformulier op de website invult, ofons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij verzamelen uw:
– E-mailadres
Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciƫle doeleinden:
– per mail
Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.
Registreren

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Om u te kunnen registreren op onze website, vragen
wij u de volgende gegevens:
– uw naam
– uw e-mailadres

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Puur en Passie Huiverzorging
Stern 4
4533 EK Terneuzen. puurenpassie@kpnmail.nl
06 23 45 06 57

Wil jij op de hoogte blijven van onze aanbiedingen?
Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

Pin It on Pinterest

Share This